Informationsmøder

Sæt kryds i kalenderen til informationsmøder den 25. august og 13. september.

Forud for kommunalvalget 16. november 2021 vil vi i Aalborg Kommune gerne invitere nye kandidater til to informationsmøder, hvor vi både vil give en generel introduktion til Aalborg Kommune og byrådets arbejde, give en præsentation af de enkelte forvaltninger i Aalborg Kommune og af arbejdet med Aalborg Kommunes selskaber.    

Kommunaldirektør Christian Roslev fører os gennem aftenen. På begge møder vil der være en generel velkomst ved borgmester Thomas Kastrup-Larsen. Du kan se programmet nedenfor.  

Sted

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske til:borgmesterkontoret@aalborg.dk

  • senest 18. august for mødet 25. august
  • senest 6. september for mødet 13. september

Program

Møde 1: 25. august kl. 17.00 - 20.00 

17.00 - 17.50
Velkomst og generel introduktion til byrådet og byrådets arbejde ved borgmester Thomas Kastrup-Larsen 

17.50 - 18.10 
Præsentation af Borgmesterens Forvaltning 

18.10 - 18.15
Spørgsmål til Borgmesterens Forvaltning 

18.15 - 18.35 
Præsentation af Skoleforvaltningen 

18.35 - 18.40
Spørgsmål til Skoleforvaltningen 

18.40 - 19.10
Pause med sandwich, dialog og netværk 

19.10 - 19.30
Præsentation af Ældre- og Handicapforvaltningen

19.30 - 19.35
Spørgsmål til Ældre- og Handicapforvaltningen 

19.35 - 19.45
Præsentation af Aalborg Kommunes selskaber 

19.45 - 19.50
Spørgsmål til Aalborg Kommunes selskaber 

19.50 - 20.00
Mulighed for flere spørgsmål og tak for i aften 

 

Møde 2: 13. september kl. 17.00 - 20.00 

17.00 - 17.50
Velkomst og generel introduktion til byrådet og byrådets arbejde ved borgmester Thomas Kastrup-Larsen 

17.50 - 18.10
Præsentation af Miljø- og Energiforvaltningen  

18.10 - 18.15
Spørgsmål til Miljø- og Energiforvaltningen  

18.15 - 18.35
Præsentation af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 

18.35 - 18.40
Spørgsmål til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen  

18.40 - 19.10
Pause med sandwich, dialog og netværk 

19.10 - 19.30
Præsentation af By- og Landskabsforvaltningen 

19.30 - 19.35
Spørgsmål til By- og Landskabsforvaltningen 

19.35 - 19.55
Præsentation af Sundheds- og Kulturforvaltningen 

19.55 - 20.00
Spørgsmål til Sundheds- og Kulturforvaltningen 

20.00
Tak for i aften 

Del indhold