Kommunen i 2022 - styrket sammenhæng

Aalborg Kommune har taget hul på at justere sin forvaltningsstruktur med det formål at styrke sammenhængen for borgerne og klæde kommunen bedre på til at løse fremtidens krav til eksempelvis grøn omstilling.

I Aalborg Kommune bestræber vi os hele tiden på at have den organisering, der bedst muligt understøtter den service, borgerne og virksomhederne har brug for.

Samtidig betyder udviklingen indenfor nogle af serviceområderne, at det giver mening, at vi flytter nogle afdelinger tættere sammen, så det bliver lettere at samarbejde og videndele. 

Med den nye struktur kan vi skabe mere helhed for borgerne. Særligt på børn- og ungeområdet samt på handicapområdet bliver der mere sammenhæng. Det betyder eksempelvis bedre overgange, når børnene skifter fra børnehave til skole, og at borgere med handicap undgår at skulle skifte forvaltning i takt med, at de bliver ældre.

Med en styrket forvaltning for Klima og Miljø kommer der et stærkere fokus på den grønne omstilling på tværs af kommunen. Samtidig bliver samlingen af flere sundhedstilbud en forbedring for borgerne med fokus på tidlig indsats og styrket samarbejde med andre sundhedsfagligheder.

Læs mere om den nye forvaltningsstruktur i Aalborg Kommune

Del indhold