Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget består af forvaltningens rådmand samt seks byrådsmedlemmer.

Ældre- og Handicapudvalget behandler følgende områder:

  • Hjemmepleje (praktisk bistand og personlig pleje)
  • Hjemmesygepleje
  • Boligtilbud
  • Madservice
  • Trænings- og aktivitetstilbud
  • Hjælpemidler
  • Særlige tilbud til voksne med handicap.
  • Forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til ældre og handicappede.

Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkeltpersoner på det sociale område, i det omfang ydelserne vedrører udvalgets opgaver.

Læs mere om Ældre- og Handicapudvalget
Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden
Dagsorden og referater
Mødedatoer for udvalget

Del indhold