By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget består af forvaltningens rådmand samt 6 byrådsmedlemmer.

By- og Landskabsudvalget behandler følgende områder:

  • Fysisk planlægning med undtagelse af den overordnede fysiske planlægning
  • Bygnings- og boligregulering
  • Veje og trafik
  • Færgedrift
  • Naturforvaltning og naturbeskyttelse
  • Parker, fritidsanlæg og kirkegårde
  • Råstoftilladelser
  • Jordforsyning
  • Køb og salg af fast ejendom med undtagelse af salg af bygningsejendomme
  • Administration af kommunens ubebyggede arealer

Læs mere om By- og Landskabsudvalget

Se dagsordner og referater fra By- og Landskabsudvalget

Del indhold