Familie- og Socialudvalget

Familie- og Socialudvalget består af forvaltningens rådmand samt 6 byrådsmedlemmer.

Familie- og Socialudvalget behandler følgende områder: 

 • Råd og vejledning
 • Tilbud til børn, unge og voksne
 • Foranstaltninger for børn, unge, voksne og familier med særlige behov
 • Forebyggelse- og sundhedsfremme i forhold til børn, unge og voksne
 • Dagpleje- og daginstitutioner
 • Fritids- og familiecentre
 • Tandpleje
 • Dag- og døgntilbud
 • Alkohol- og misbrugsbehandling
 • Udsatteområdet
 • Bevilling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, førtidspension og øvrige lovbestemte økonomiske ydelser
 • Boligsocialt arbejde og -anvisning

Læs mere om Familie- og Socialudvalget

Dagsorden og referater

Del indhold