Skoleudvalget

Skoleudvalget består af forvaltningens rådmand samt seks byrådsmedlemmer.

Skoleudvalget behandler følgende områder:

 • Skoler, DUS og landsbyordninger
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
 • Aalborg Ungdomsskole, UngAalborg
 • Aalborg Kulturskole
 • Skoletjenesten
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
 • Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK)

Udvalgte sager godkendt i Skoleudvalget i 2020:

 • Ny ressourcemodel til skolerne
 • Visions- og Idéoplæg for Børne- og Ungeunivers Stigsborg
 • Kvalitetsrapport 2020 på skoleområdet
 • Forebyggende indsats for børn og unge med skolefravær
 • Kvalitetsstandard for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
 • Udmøntning af 9,759 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen
 • Ændring af rammerne for frit skolevalg i specialtilbuddene

Udvalgte sager godkendt i Skoleudvalget i 2021:

 • Ny visitationsprocedure samt samarbejdsguide og indsatskrav
 • Udmøntning af budgetressource vedr. Sunde børn bevæger Aalborg Kommunes skoler
 • Budget 2021 vedr. investeringer i mellemformer
 • Prioritering af legepladsrenovering i 2021
 • Udmøntning af Budget 2021 i ressourcemodel 2021/2022
 • Kommissorium og tidsplan for ny skolemadspolitik

Læs mere om skoleudvalget
Skoleudvalgets forretningsorden
Dagsorden og referater
Mødedatoer for udvalget

 

Del indhold