Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget består af forvaltningens rådmand samt 6 byrådsmedlemmer.

Sundheds- og Kulturudvalget behandler følgende områder:

 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Tværgående udvikling og koordinering indenfor det sundhedspolitiske område
 • Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune.
 • Udvikling og drift af kultur- og fritidsområdet
 • Udvikling i landdistriktet
 • Aalborg Bibliotekerne
 • Aalborg Stadsarkiv
 • Kunsthal Nord
 • Planlægning af den lokale kollektive trafik som bybusser og servicelinjer
 • Visiteret, kommunal kørsel til borgere og brugere
 • Frivilligområdet, herunder økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18.
 • Betjening af Handicaprådet, Uddannelsesrådet, Integrationsrådet, Samråd, Tilgængelighedsudvalget, Ligestillingsudvalget, landdistriktsudvalget og det Rytmisk Musik Udvalg.

Læs mere om Sundheds- og Kulturudvalget

Dagsorden og referater

Del indhold